/

Δράσεις

Ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός

Ο Ελβετικός οίκος καλλυντικών «La Prairie», στηρίζει έμπρακτα το έργο της «Τέχνης της Ζωής».

«La Prairie», στηρίζει έμπρακτα το έργο της «Τέχνης της Ζωής»