/

Δράσεις

Ελληνικού Συνδέσμου Κεφαλαλγίας

«Η Τέχνης της Ζωής» πραγματοποίησε χρηματική δωρεά για την μετάφραση του καταστατικού ίδρυσης του «Ελληνικού Συνδέσμου Κεφαλαλγίας» προκειμένου να στηρίξει την ένταξη του Συνδέσμου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο των συνδέσμων που στηρίζουν και ενημερώνουν τους ασθενείς που πάσχουν από κεφαλαλγίες.