/

Δράσεις

Η «Τέχνη της Ζωής» στο Χριστουγεννιάτικο Βazaar που διοργανώθηκε από την διεθνή συμβουλευτική εταιρεία “Deloitte”.

Η «Τέχνη της Ζωής» συμμετείχε ενεργά μαζί με άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις και αντίστοιχους συλλόγους στο Χριστουγεννιάτικο Βazaar που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από την διεθνή συμβουλευτική εταιρεία “Deloitte”, διαθέτοντας το βιβλίο «Ο Αγαπημένος Παππούς» καθώς και άλλα προϊόντα που απεικονίζουν την εικονογράφηση του βιβλίου όπως αδιάβροχα τσαντάκια, παιδικά κολάν κτλ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τους κοινωφελείς σκοπούς που υποστηρίζει η «Τέχνη της Ζωής».

Deloitte