/

Δράσεις

 Euroneurotrophin

Η Έλενα Μπαρμπαλιά, συνιδρυτής της «Τέχνης της Ζωής», ήταν μία από τους ομιλητές στο σεμινάριο κλινικών μελετών ‘’Horizon 2020-Euroneurotrophin’’orizonHΗ που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Εθνικών Ερευνών, εκπροσωπώντας τον «Ελληνικό Σύνδεσμο Κεφαλαλγίας».

Euroneurotrophin
Euroneurotrophin