/

Δράσεις

Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων

«Η Τέχνη της Ζωής» θέλοντας να ενισχύσει τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων», προσέφερε χρηματικό ποσό με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών του σωματείου, καθώς και για κάλυψη αναγκών σε αναπηρικά αμαξίδια και ορθοπεδικά είδη.

Σύλλογος Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων