/

Δράσεις

Hard rock heals bracelet

Η «Τέχνη της Ζωής» θέλοντας να ενισχύσει το έργο του Ιδρύματος «Hard Rock Heals Foundation» που στοχεύει στην βελτίωση των ζωών μέσω της δύναμης της μουσικής συνέβαλλε μέσω της αγοράς των «Hard Rock Heals Bracelets».

hard rock brasele-2