/

Δράσεις

Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών «W.I.N. HELLAS»

Η «Τέχνη Της Ζωής» υποστηρίζοντας το κοινωνικό έργο που προσφέρει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «W.I.N. HELLAS» - Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών, ενίσχυσε το έργο της με σκοπό την οργάνωση των αθλητικών ημερίδων που πραγματοποιούνται.

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση  W.I.N. HELLAS - Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και της προώθησης της ισότητας των φύλων. Μέσω του δικτύου των επιστημονικών συνεργατών της (ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας, δικηγόρων κ.α.), η W.I.N. HELLAS προσφέρει ψυχο – κοινωνική στήριξη στις γυναίκες που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσα από τα δίωρα εβδομαδιαία σεμινάρια του προγράμματος επιτυγχάνεται η απενοχοποίηση των θυμάτων, η συναισθηματική τους απεξάρτηση από τον θύτη και η ανάκτηση του αυτοελέγχου και της αυτοεκτίμησης τους.
Παράλληλα, παρέχοντας πληροφορίες και ειδικές γνώσεις, συμβάλλει στην πρόληψη κάθε μορφής βίας, μιας και εφοδιάζει τις γυναίκες με τα κατάλληλα «εργαλεία», ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τις μορφές βίας στα πρώιμα στάδιά τους και να τις αποτρέψουν.

«Νέο ξεκίνημα. Μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου»

Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών «W.I.N. HELLAS»