/

Δράσεις

Η «Τέχνη της Ζωής» προσφέρει είδη ρουχισμού και αξεσουάρ στο φιλανθρωπικό σωματείο «Ανθρώπινοι Άνθρωποι»

Η «Τέχνη της Ζωής» συνεχίζοντας να ενισχύει το έργο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Ανθρώπινοι Άνθρωποι», δώρισε είδη ρουχισμού και αξεσουάρ για το Bazaar που θα οργανώσει το Σωματείο για να συγκεντρώσει πόρους για την στέγαση, φροντίδα και στήριξη των άστεγων συνανθρώπων.

επιστολη ανθρωπινοι ανθρωποι