/

Δράσεις

Εξωραϊστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοίκων Μάνδρας

Η «Τέχνη της Ζωής» βρίσκεται για 5η φορά στο πλευρό του Εξωραϊστικού Συλλόγου Εργατικών Κατοίκων Μάνδρας «Η Νέα Ελβετία» δωρίζοντας έναν καταστροφέα εγγράφων που απαιτείται να διαθέτει το γραφείο του συλλόγου, βάσει τροποποίησης καταστατικού καθώς τα έγγραφα που απορρίπτονται αφορούν και προσωπικά δεδομένα πολιτών.

Ο Εξωραϊστικό Σύλλογος Εργατικών Κατοίκων Μάνδρας «Η Νέα Ελβετία» αριθμείται από πολλά μέλη και έχει αναπτύξει πλούσια δράση στην περιοχή από το 1960.

Εξωραϊστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοίκων Μάνδρας