/

Δράσεις

περιοδικό Σχεδία

Η «Τέχνη της Ζωής» θέλοντας να ενισχύσει το έργο του περιοδικού «Σχεδία» για την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, συνέβαλλε για 2η φορά μέσω της «Συνδρομή Αλληλεγγύης» της «Σχεδίας».

Η φτώχεια δεν κάνει διακρίσεις. Ο αριθμός των συνανθρώπων μας που βιώνει τη φτώχεια στις πιο ακραίες της μορφές έχει ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να διαβαίνουν το κατώφλι της «σχεδίας». Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. H πρωτοβουλία «Συνδρομή Αλληλεγγύης» της «σχεδίας» προσβλέπει στην υποστήριξη των συνανθρώπων μας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ενώ βασίστηκε στα πρότυπα αντίστοιχου προγράμματος του περιοδικού δρόμου της Αυστραλίας «The Big Issue». Επιπλέον, το πρόγραμμα συνδρομών δομείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο άνθρωπος-πωλητής να παραμένει ο βασικός ωφελούμενος, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Έτσι, εξασφαλίζεται με αξιοπρέπεια ένα μικρό εισόδημα. Όσο περισσότερες οι συνδρομές, τόσο περισσότεροι οι ωφελούμενοι, και ενδεχομένως και οι ώρες απασχόλησής τους. Παράλληλα, αποκτούν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

περιοδικό Σχεδία