/

Δράσεις

Σύλλογος Τρίτεκνων - Πολυτέκνων Αττικής Άγιος Νεκτάριος

«Η Τέχνη της Ζωής» βρίσκεται ανελλιπώς στο πλευρό του «Συλλόγου Τρίτεκνων - Πολυτέκνων Αττικής Άγιος Νεκτάριος - Σ.Π.Α.Α.Ν», δωρίζοντας μια Polaroid now red instead camera, με viewfinder και Polaroid I-Type color films που θα χρησιμοποιηθεί στον διαγωνισμό για «Τα πιο όμορφα παιδικά χαμόγελα». Τα παιδιά θα βγάλουν φωτογραφίες και οι σχετικές φωτογραφίες θα αναρτηθούν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου καθώς και οι πιο όμορφες θα μπουν στον πίνακα του Συλλόγου.

 «Σύλλογος Τρίτεκνων - Πολυτέκνων Αττικής Άγιος Νεκτάριος »