/

Δράσεις

Δεσμός

Η «Τέχνη της Ζωής» συμμετέχει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του «Δεσμού», να στηρίζουν τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη και προχώρησε σε αγορά Toy bins της εταιρείας LYCSAC.

Αυτά τα Χριστούγεννα, με την αγορά ενός όμορφου και χρήσιμου TOY BIN, ο «Δεσμός» προσφέρει μαζί ένα ΤΟΥ ΒΙΝ γεμάτο με απαραίτητα αγαθά σε φορείς παιδικής πρόνοιας για παιδιά που το έχουν ανάγκη! Η συνέργεια TOY BIN και Δεσμού αγκαλιάστηκε αμέσως από συνεργαζόμενες εταιρείες. Χάρη στην υποστήριξή τους θα καταφέρουν να γεμίσουν τα TOY BINS με αγαπημένα προϊόντα για την καθημερινή φροντίδα και την εορταστική χαρά των μικρών μας φίλων.

Κολλέγιο Αθηνών