/

Δράσεις

Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού

Η «Τέχνη της Ζωής» θέλοντας να ενισχύσει το έργο του «Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού», μιας αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου στηρίζει τα σχολεία στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα, πραγματοποίησε αγορά επιτραπέζιων ημερολογίων έτους 2022 με θέμα «1922-2022 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή».

Μέσω του ημερολογίου η ως άνω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία τιμά όλη εκείνη τη δυστυχή γενιά Ελλήνων που βίωσε την Μικρασιατική Καταστροφή, τον διωγμό, τον θάνατο, τον αποχωρισμό αγαπημένων προσώπων. Μία συλλογική μνήμη για ένα γεγονός που αποτέλεσε τομή καθώς η Μικρασιατική Καταστροφή επέφερε συγκλονιστικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ελληνικού κράτους.

Σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 2022 και συμπληρώνονται 100 χρόνια από τότε, ένα συμπέρασμα έχουμε στο μυαλό μας το οποίο αποτελεί οδηγό και στο μέλλον: Η ζωή, στο τέλος, πάντοτε συνεχίζεται.

Μέρος των εσόδων από την πώλησή του θα διατεθούν στη δράση του Μελάθρου Οικουμενικού Ελληνισμού "Ταξίδι της γνώσης στην ακριτική Ελλάδα" σε 100 σχολεία στις πλέον ακριτικές περιοχές της Ελλάδας! Χωρίς τα απαραίτητα εφόδια της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και της ιστορικής μνήμης τα νέα παιδιά δεν μπορούν να εξελιχθούν, να προσφέρουν, να μεγαλουργήσουν και να διαμορφώσουν την σύγχρονη Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού