/

Δράσεις

Sparkle Together

Δύο εκ των ιδρυτών της «Τέχνης της Ζωής» συμμετείχαν έμπρακτα στην φιλανθρωπική ηλεκτρονική δημοπρασία «Sparkle Together» που διεξάχθηκε από τις 1-15 Δεκεμβρίου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του οίκου δημοπρασιών Christie’s της για την ενίσχυση της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».       

Sparkle Together