/

Δράσεις

Δεσμος

Η «Τέχνη της Ζωής» συμμετέχει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του «Δεσμού», να στηρίζουν τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη και προσέφερε είδη σίτισης μακράς διάρκειας που τα απέστειλε στον τόπο συγκέντρωσής των ειδών που υπέδειξε ο «Δεσμός».

Ο «Δεσμός» κάνει την προσφορά μια πράξη έμπνευσής, για να αλλάζει καθημερινά τις ζωές όσων έχουν ανάγκη. Είναι όμορφο να βλέπεις ανθρώπους να ενώνονται, να μπλέκουν τις ιδέες τους, την προσπάθειά τους, την προσφορά τους για έναν κοινό σκοπό. Και να τον πετυχαίνουν!

 

Όλοι μαζί τα καταφέρνουμε καλύτερα!

«PinKtober»