/

Δράσεις

«PinKtober»

Η «Τέχνη της Ζωής» θέλοντας να ενισχύσει το έργο του «Hard Rock Café Athens» που συμμετέχει στην καμπάνια «PinKtober» για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού και την ενίσχυση των εθνικών και των τοπικών φιλανθρωπικών οργανώσεων σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού, συνέβαλλε μέσω της αγοράς μασκών προσώπου περιορισμένης έκδοσης.

«PinKtober»