/

Δράσεις

«Σύλλογος Τρίτεκνων - Πολυτέκνων Αττικής Άγιος Νεκτάριος - Σ.Π.Α.Α.Ν»

«Η Τέχνη της Ζωής» στηρίζοντας το κοινωνικό έργο που προσφέρει στις πολύτεκνες οικογένειες ο «Σύλλογος Τρίτεκνων - Πολυτέκνων Αττικής Άγιος Νεκτάριος - Σ.Π.Α.Α.Ν», δώρισε 2 επαγγελματικά καρότσια μεταφοράς για την κινητή μονάδα του Συλλόγου, προς διευκόλυνση στην μεταφορά τροφίμων στις πολύτεκνες οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη.

Σύλλογος Τρίτεκνων - Πολυτέκνων Αττικής Άγιος Νεκτάριος - Σ.Π.Α.Α.Ν