/

Δράσεις

«El Sistema Greece»

Η «Τέχνη της Ζωής» εκφράζοντας την συμπαράστασή της στους κατοίκους του Προσφυγικού Κέντρου στον Ελαιώνα σε συνεργασία με το «El Sistema Greece» συγκέντρωσε είδη πρώτης ανάγκης για τους μαθητές και τις οικογένειές τους για μια δράση του «project elea», όπου υποστηρίζει κοινότητες προσφύγων προκειμένου να βελτιώσει τη ζωή τους και την κοινωνικότητά τους και να συμβάλει στην ανάπτυξη των παιδιών και στην κοινωνική τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία.