/

Δράσεις

Η «Τέχνη της Ζωής» συμβάλλοντας εμπράκτως τις ανάγκες των συνανθρώπων μας που αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωσή τους, πραγματοποίησε εξόφληση οφειλών προς την ΔΕΗ σε οικογένεια, προκειμένου να ανακουφιστεί από τις καθημερινές δυσκολίες της.