/

Δράσεις

Το όραμα του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Δεσμός», δεν άφησε ασυγκίνητη την «Τέχνη της Ζωής»

Το όραμα του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Δεσμός», δεν άφησε ασυγκίνητη την «Τέχνη της Ζωής». Η ανθρωπιστική κρίση μόνο με υπεύθυνη και αποτελεσματική ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να αντιμετωπιστεί, πρεσβεύει ο «Δεσμός». Η «Τέχνη της Ζωής», λοιπόν, ενστερνίζοντας αυτή την άποψη, δώρισε 70 τσάντες στον «Δεσμό» με σκοπό να συνεισφέρει στο έργο του

Η ανθρωπιστική κρίση μόνο με υπεύθυνη και αποτελεσματική ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να αντιμετωπιστεί, πρεσβεύει ο «Δεσμός». Η «Τέχνη της Ζωής», λοιπόν, ενστερνίζοντας αυτή την άποψη, δώρισε 70 τσάντες στον «Δεσμό» με σκοπό να συνεισφέρει στο έργο του. Ο Δεσμός είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που δημιουργήθηκε από μία ομάδα νέων, δυναμικών ανθρώπων και τους οποίους συνδέει το ειλικρινές όραμα για την ανάγκη να αξιοποιηθεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά η ιδιωτική πρωτοβουλία στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, καθώς και η κοινή αντίληψη επαγγελματισμού. Απώτερος κοινός στόχος είναι ο Δεσμός να συνδράμει στη δημιουργία βιώσιμων δικτύων αλληλεγγύης και στην καλλιέργεια της κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας.

Το μη κερδοσκοπικο σωματείο «Δεσμός»