Η τεχνη της ζωης

«Αν πιστεύω σε κάποια τέχνη αυτή είναι η τέχνη της ζωής και σε αυτήν αφιέρωσα το βίο μου.»

Η τεχνη της ζωης

Η τεχνη της ζωης

/